مراسم معارفه مدیرعامل جدید شركت خدمات تجارت

دكتر رنجبر فلاح

دكتر رنجبر فلاح مدير عامل بانك تجارت در جلسه معارفه آقاي موسوي مدير عامل جديد شركت

 

به موجب حکم صادره از سوی "دكتر رنجبر فلاح" مدیر عامل محترم بانك تجارت، آقای سيد حميد موسوي از تاریخ 1391/3/3 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره در شرکت خدمات تجارت منصوب شدند.

در این خصوص ، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید شرکت خدمات تجارت با حضور "دكتر رنجبر فلاح" و اعضاي هيات مديره شركت برگزار شد.

طی این جلسه آقای دكتر فلاح ضمن تشکر از زحمات مدیریت سابق شرکت -آقاي مهندس عابدي نيا- خلاصه ای از سوابق آقای موسوي را ذكر و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.

همچنين در اين مراسم، آقاي حسين برات به جاي آقاي هيبت الله سميع به سمت رياست هيات مديره شركت منصوب شدند.

 

 آقاي سيد حميد موسوي؛ مدير عامل جديد شركت خدمات تجارت

 

جلسه هيات مديره شركت

جلسه معارفه آقاي موسوي با حضور مدير عامل محترم بانك تجارت و اعضاي هيات مديره شركت