مراسم تقدير از شش نفر پرسنل محترم بازنشسته

همزمان با سالروز ميلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج ،امام رضا (ع) طي مراسمي با حضور مديرعامل،اعضاي هيات مديره، مشاور و مديرمنابع انساني ازخدمات صادقانه شش نفر از همكاراني كه بتازگي مفتخر به بازنشستگي شده اند تقدير بعمل آمد.

در اين آئين كه بمنظور قدرداني از تلاش و خدمت صادقانه جناب آقايان عليرضا ابدي، سعيد حقي، وحيد يقينعلي، رحيم رحمتي، قربانعلي حيدري كشاورز و حسين جعفرپور برپا شده بود، جناب آقاي حسيني نيا ضمن تقدير از سي سال خدمت صادقانه و متعهدانه همكاران كه بهترين سالهاي عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و در جهت تحقق اهداف، خالصانه از هيچ كوششي دريغ ننموده اند، بازنشستگي را آغازي از يك مرحله زندگي خواند كه ميتوان با برنامه ريزي از آن نهايت بهره را برد.

در پايان مراسم با اهداء هدايائي از تلاش اين همكاران تقدير بعمل آمد.