تقدير از جناب آقاي دكتر جلالي (كد 2268)

با انتصاب مديرعامل جديد شركت خدمات تجارت روز دوشنبه مورخ 1401/2/26 جناب آقاي كي لاني قائم مقام بانك با حضور در شركت نشستي را با مديرعامل سابق  و جديد و همچنين مديران ارشد اين مجموعه برگزار نمودند.
 با حضور آقاي كي لاني در شركت مراسم تجليل از جناب آقاي دكتر جلالي، چهره ماندگار روانشناسي ايران به مناسبت ايام گراميداشت مقام معلم نيز برگزار گرديد. و به همراه ايشان، آقاي بابابيك رئيس اداره حفاظت فيزيكي بانك تجارت و همچنين مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، مشاوران و مديران داخلي شركت خدمات تجارت نيز در اين جلسه حضور يافتند.


در ابتداي جلسه و پس از معرفي حاضرين جلسه، جناب‌ آقاي دكتر جلالي سخناني را در باب تكريم مقام كارگر و لزوم توجه جدي به اين قشر شريف ايراد نموده و يكي از ارزش هاي اصلي هر سازمان را‌ خلق ارزش براي ذي نفعان و مهمترين ذي نفعان را پرسنل آن سازمان دانسته و بيان كردند كه در سايه اين ارزش گذاري و حفظ كرامت و كمال انساني پرسنل است كه كاميابي سازماني محقق مي شود و پيامد اينگونه رويكرد است كه در خيلي از سازمان هاي پيشرو باور دارند كه تمام كارگران، كارفرما هستند. در ادامه به اين موضوع كه «یونسکو» تعريف جديدي از "سواد" را ارائه كرده است و در این تعریف جدید، توانایی ایجاد تغییر، ملاک باسوادی قرارگرفته است و بدين معنی كه شخصی باسواد تلقی می‌شود که بتواند با استفاده از خوانده‌ها و آموخته‌های خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند و كمال تغيير، تحول است پرداختند و در نهايت اين نتيجه گيري كه اگر به دنبال تحول هستيم بايد تغيير كنيم و مشكل جامعه امروز ما " تغيير" و راه حل آن نيز " تغيير " است، سخنان خود را پايان دادند.  


در پايان نيز با تقديم هديه اي از طرف آقايان كي لاني، حسيني نيا و بابابيك از آقاي دكتر جلالي تقدير و تشكر به عمل آمد.