اطلاعيه براي خريد سهام (كد 2074)

  به اطلاع همكاران گرامي مي رساند : باتوجه به اينكه شركت تصميم دارد هنگام  خريد سهام عرضه اوليه، بانك براي پرسنل خود  ( در صورت قطعيت متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد ) سهام ياد شده را براي پرسنل شركتي كه تمايل دارند، خريد نمايد. لذاكاركنان مي توانند اسامي خودر را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 99/12/25 به سرپرستان اعلام نمايند .
 لازم بذكر است اين اطلاعيه صرفا جنبه آماري داشته و هيچ گونه تعهدي براي شركت و بانك ايجاد نمي نمايد و درصورت فراهم شدن شرايط خريد، وجوه آن به صورت نقدي و مبلغ ريالي صد درصد از سوي پرسنل مربوطه تأمين مي گردد و افراد مورد نظر بايستي كد بورسي داشته باشند.