•  شرکت خدمات تجارت؛در خدمت مردم ایران

    شرکت خدمات تجارت؛در خدمت مردم ایران

  • سال جهش توليد

    سال جهش توليد

اسامي مشمولين دريافت كارت اعتباري (كد 1901)

 به اطلاع كليه كاركنان گرامي مي رساند:
باعنايت به دستورالعمل اجرائي اعطاي كارت اعتباري 100 ميليون ريالي ، همكاران مي توانند با مراجعه به شعب عامل نسبت به تشكيل پرونده و دريافت كارت اعتباري اقدام نمايند. شايان ذكر است اسامي پرسنلي كه داراي اقساط معوق ، عدم توان پرداخت اقساط (عدم پوشش دهي تا 60% حقوق) و همچنين داراي پرونده در كميته انضباطي مي باشند اعلام نگرديده است.
ضمناً درصورت وجود هرگونه ابهام در اين خصوص با سرپرست مربوطه هماهنگي لازم بعمل آيد.


 اسامي مشمولين دريافت كارت اعتباري

بهره اي از كل