اطلاعيه صندوق (كد 1787)

بسمه تعالي

اعضاي محترم صندوق پس انداز شركت خدمات تجارت:
با عنايت به عدم اطلاع از نحوه ثبت نام و يا سير ثبت نام در سامانه اينترنت بانك برخي كاركنان محترم جهت دريافت وام، بدينوسيله مراحل ورود تا ثبت نهايي به شرح ذيل به اطلاع مي رساند.

 

درنهايت جهت پيگيري و حصول اطمينان از تأييد ضامن و آگاهي از تاريخ ارسال به قسمت پيگيري درخواست مراجعه و جهت آگاهي از زمان پرداخت به اخبار و اطلاعيه هاي مندرج در سايت و كانال شركت مراجعه نمايند.
شايان ذكر است درصورت تعدد اشتباه در ثبت رمز عبور و اعلام مسدودي به شماره 09308417183 اطلاع رساني نماييد. (فقط از طريق پيامك، و در مدت 48 ساعت رفع اشكال و پاسخ داده خواهد شد)
* مبلغ وام عادي (صندوق رفاه) معادل دو برابر عضويت پرسنل (قابل رويت در قسمت حسابها سامانه ثبت وام) مي باشد به منظور بهره برداري از سقف وام هاي مصوب امكان افزايش سپرده عضويت نيز مي باشد.