نظرسنجي عملكرد صندوق پس انداز كاركنان در سال 98 - كد 1773

اطلاعيه

به اطلاع همكاران گرامي مي رساند، نظرسنجي عملكرد صندوق پس انداز كاركنان در سال 98 برگزار مي گردد. جهت شركت در اين نظرسنجي به آدرس زير مراجعه فرماييد:

فرم نظرسنجي

- كليه اعضاي صندوق پس انداز كاركنان شركت خدمات تجارت در تهران و كليه شهرستانها مي توانند در نظرسنجي شركت نمايند.
- در صورتيكه بيش از يك بار اين فرم را تكميل كنيد تمامي پاسخ هاي شما حذف خواهد شد.
-ورودي هاي اجباري با علامت ستاره (*) مشخص شده اند.
- مهلت شركت ، 28 دي ماه تعيين شده است.

* مهلت شركت در نظرسنجي تا مورخ 30 دي ماه تمديد گرديد.