اطلاعيه (كد 1719)

به اطلاع كليه كاركنان محترم شركت خدمات مي رساند:
براساس اعلام نياز مديريت شعب استان خراسان شمالي به يك نفر نيروي شركتي جهت خدمت در اين استان ، همكاراني كه تمايل دارند در استان مذكور خدمت نمايند (با پرداخت 90 ساعت اضافه كار تشويقي مازاد بر 50 ساعت سرانه اضافه كار تخصيصي به پرسنل متقاضي بمنظور ايجاد انگيزه) مي توانند با مديريت امور منابع انساني، با شماره هاي ذيل  تماس حاصل نمايند.
77682850 -77682851  -77682852