اطلاعيه

به اطلاع می رساند همکار شاغل در استان مرکزی درخواست انتقال به استان تهران را دارند لذا در صورتیکه از کارکنان محترم شرکت تقاضای انتقال به استان مذکور را داشته باشند مراتب را به نماینده این شرکت مستقر در مدیریت مربوطه اعلام فرمایند.