هدیه مدیرعامل و هیات مدیره محترم بانک تجارت به پرسنل شرکت خدمات تجارت به مناسبت سالگرد تاسیس آن بانک معزز