راه اندازي سامانه پيامك شركت

بدينوسيله به اطلاع كليه پرسنل محترم شركت مي رساند كه سامانه پيامك شركت به مناسبت عيد سعيد فطر افتتاح گرديد و از اين به بعد پيامهايي به وسيله آن با شماره 30006984 ارسال خواهد شد.

قرار است با استفاده از اين سامانه، خدمات مختلفي ارائه گردد كه به تدريح به اطلاع شما خواهد رسيد.

براي جلوگيري از هر نوع سوء استفاده تاكيد مي گردد كه صرفا پيامهايي كه با شماره 30006984 دريافت مي كنيد از طرف شركت ارسال گرديده است.